YẾN NHI ĐẾN DỰ SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CÀ CHUA GARDEN SHOP | NYN KID

YẾN NHI ĐẾN DỰ SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG CÀ CHUA GARDEN SHOP | NYN KID https://youtu.be/lS6pgO0fhuw

👉 INS : http://www.instagram.com/nhiyennguyenn_1907

👉 Facebook của NYN KID SHOP:
https://www.facebook.com/nynkidshop

👉 Tham gia gr để tương tác với Nhi: https://m.facebook.com/groups/1995996543752852

🔰Channel YouTube của Nhi🔰
👉 YẾN NHI CHANNEL
👉 NYN KID

👉 Liên hệ Quảng Cáo – Tài Trợ – Hợp tác

+ Email : [email protected]

#yennhichannel #yennhiofficial #nhiyennguyen #nyn #nynkid
Video Rating: / 5