Santiago HS (Garden Grove) – The Gallant Seventh – 2016 Norwalk Halloween Parade

From Garden Grove, CA
Santiago High School Marching Cavaliers performing their musical selection entitled The Gallant Seventh by John Philip Sousa at the 33rd Annual Arturo Sanchez Sr. Halloween Parade in Norwalk, CA on Saturday, October 15, 2016.

Results: Class AA
90.90 – 3rd place Band
65.00 – 15th place Open Class Auxiliary
78.80 – 5th place Open Class Mace Drum Major *5 pt. penalty

Historical Main Street Car Show.Garden Grove Ca

Friday Night Cruise on Main Street, Garden Grove Ca.
StrtRodder100Tv.
the Link Below are everyones tagged pcs from the the event on Dif days thru the year including the few by me
https://www.facebook.com/pages/Historical-Main-Street-Car-Show/133968546666971
Video Rating: / 5

Garden Grove HS – Manhattan Beach – 2016 Norwalk Halloween Parade

From Garden Grove, CA
Garden Grove High School Marching Band performing their musical selection entitled Manhattan Beach by John Philip Sousa at the 33rd Annual Arturo Sanchez Sr. Halloween Parade in Norwalk, CA on Saturday, October 15, 2016.

Results: Class AA
69.70 – 5th place Band *9 pt. penalty
56.70 – 17th place Open Class Auxiliary
62.00 – 10th place Open Class Military Drum Major
Video Rating: / 5

Tiểu sử Bảo Nguyễn (con cháu VNCH), Thị trưởng Tp Garden Grove, Hoa Kỳ

Bảo Nguyễn (sinh năm 1980), (tên đầy đủ tiếng Việt là Nguyễn Quốc Bảo, nhưng thường được gọi là Bao Nguyen trong tiếng Anh) là một chính khách người Mỹ gốc Việt thuộc Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ. Ông là người trẻ tuổi nhất và là người gốc Việt, cũng như công khai đồng tính luyến ái đầu tiên thắng cử thị trưởng thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ. Ông cũng là thị trưởng gốc Việt thứ tư ở Mỹ, đồng thời là thị trưởng da màu đầu tiên trong lịch sử Garden Grove.
Video Rating: / 5